Web-Design by © LUOTIO.FI / Eki Luotio 2005 - 2010  "All rights reserved"

 

 

petri.luotio.fi www-sivujen sisältö on suojattu Suomen tekijäinoikeuslain sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. petri.luotio.fi oikeuksia hallinnoi luotio.fi. Se pidättää itselleen kaikki oikeudet sivujen sisältöön, ellei yksittäisillä sivuilla toisin ole mainittu. Sisällön tai sen osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman luotio.fi etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on kielletty, lukuunottamatta yksityiskäytössä tapahtuvaa sisällön säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityiseen käyttöön. luotio.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä sivuja sekä sulkea ne milloin tahansa. luotio.fi ei vastaa muiden tekemien tai julkaisemien sivujen sisällöstä, joihin petri.luotio.fi www-sivuilta on linkkiyhteys.